The House of Netjer, a Kemetic Orthodox Temple

[PUBLIC] Kemetic Orthodoxy General Forums => [PUBLIC] All Things Egypt: Ancient & Modern History and Culture => Topic started by: Zuzana 25 on November 17, 2021, 12:08:33 pm

Title: time Machine
Post by: Zuzana 25 on November 17, 2021, 12:08:33 pm
in hotep . nevím jestli to už nebylo někde v diskuzi pokud ano tak se moc omlouvám.pokud by jste měli možnost se dostat do starého kemetu šly by jste ? Abyste se mohli podívat jak to funguje a třeba vidět Opet svátek na vlastní oči ? Dokázali by jste se adaptovat a odpoutat od věcí dnešní doby mobil,auto, internet atd..  Vím je to divná otázka ale zajímalo by mě jak by jste se rozhodli . já bych šla a nevrátila se. Senebty
Title: Re: time Machine
Post by: Shaseni on November 17, 2021, 12:21:57 pm
Em hotep!

Ne, nešel bych. Osobně věřím, že jsem tam žil - několikrát - ve starověkém Egyptě, takže tam nemusím znovu. Cítím, že naši Netjer jsou dnes naživu a dnes pro nás mají úkoly.

(Omluvte prosím automatický překlad!)

Senebty,
Shaseni

Quote
No, I wouldn't go. Personally, I believe I lived there - several times - in ancient Egypt, so I don't have to go there again. I feel that our Netjer are alive today and have tasks for us today.

(Please excuse the automatic translation!)

Edit: added English translation
Title: Re: time Machine
Post by: Sesaiaset on November 17, 2021, 05:24:21 pm
Em hotep!

(Omluvte překladatele!)

Nejsem si jistý, jestli bych to udělal. Myslím, že bych chtěl navštívit víc než cokoli jiného. Možná bych se mohl setkat s některými obyčejnými lidmi a dozvědět se více o domácím uctívání než jen o formálním náboženství. Ale vím, že kdybych žila tehdy, měla bych spoustu problémů, hlavně z nemocí a dalších věcí, které tenkrát nezvládám. Ale návštěva? To mi zní správně.

---

I am not sure if I would. I think I would like to visit more than anything else. Maybe I could meet some of the common people and learn about household worship rather than just formal religion. But I know if I lived back then I would have a lot of trouble, mainly from illnesses and other things that I can't manage back then. But a visit? That sounds right to me.

Senebty,
Sesai
Title: Re: time Machine
Post by: Asethepetwi on November 17, 2021, 09:05:25 pm
Přesně jak řekl Sesai, kdybych šel, byla by to jen návštěva, nebydlení tam, příliš nebezpečné, příliš mnoho nemocí...
Ale kdybych měl možnost vybrat si den, kam jít, určitě bych šel na Aset Webenut Festival

Just as Sesai said, if I'd to go it would be only a visit, not living there, too dangerous, too much diseases...
But if I had the chance to chose a day to go, I would definitely go to Aset Webenut Festival
SimplePortal 2.3.6 © 2008-2014, SimplePortal